Διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων

Η Διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων περιλαμβάνει: 

  • Επιλογή και ενοικίαση των χώρων και των τεχνικών επικοινωνίας
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση της προώθησης σε επιλεγμένο κοινό
  • Αποστολή έντυπων ή και ηλεκτρονικών προσκλήσεων 
  • Γραμματειακή υποστήριξη  και μεταφραστικές υπηρεσίες
  • Τήρηση ή και έκδοση πρακτικών
  • Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου
  •  Δημοσιογραφική κάλυψη
  • Ενοικίαση Εξοπλισμού 
  • Παραγωγή και επεξεργασία βίντεο εκδήλωσης  
sinedrio