Παραγωγή Έντυπου & Ηλεκτρονικού Υλικού

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από τον σχεδιασμό εντύπων προβολής,τουριστικών φυλλαδίων και οδηγών μέχρι τον εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σχεδιασμό υλικών όπως banners, λογότυπα, κλπ, με παράλληλη συγγραφή κειμένων και εικαστικό σχεδιασμό. Οι συνεργάτες μας είναι καταξιωμένοι στον χώρο τους γραφίστες, εκδοτικοί οίκοι, σχεδιαστές ηλεκτρονικών εφαρμογών, κειμενογράφοι κλπ, που θα ασχοληθούν ξεχωριστά με την κάθε μια περίπτωση προβολής. Με δημιουργικότητα και φαντασία, αισθητικό κριτήριο και καλή γνώση ειδικών προγραμμάτων Η/Υ για εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο εργαλείο επικοινωνία.