Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σας προτείνουν να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης επιχείρησής σας ή ίδρυσης νέας επιχείρησης.Οι υπηρεσίες μας αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις ,ελεύθερους επαγγελματίες, σωματεία και δημόσιους φορείς σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα. Ειδικότερα:

  • Διερεύνηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ενημέρωση
  • Σύνταξη και υποβολή επενδυτικού σχεδίου όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, LEADER, Π.Α.Α. κ.α.)
  • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
  • Αξιοποίηση των βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Παρακολούθηση και διαχείριση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου