Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τουρισμού

Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Προβολής Προορισμού

Ο  Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη που σας προσφέρουμε, θα σας καθοδηγήσει στην σωστή πορεία ώστε να κατανοήσετε το πως λειτουργεί σωστά ένας Destination Manager.
Γιατί τo δικό μας Στρατηγικό Σχέδιο; Διότι η μεθοδολογία έρευνας και η στρατηγική προσέγγισης, σχεδιάζετε ξεχωριστά για τον κάθε ένα προορισμό. Ο Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Προβολής Προορισμών αφορά τις περιφέρειες, τους Δήμους καθώς και μικρότερες περιοχές.
Περιλαμβάνει:
 • Επιλογή τύπου – μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης: Η Alter View παρέχει μεγάλη ποικιλία επιλογών και προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες εφαρμόζονται συνήθως σε συνδυασμό για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων κάθε προορισμού
 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης τουριστικού περιβάλλοντος: Συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων από το Διεθνές περιβάλλον, το Εθνικό Περιβάλλον και το Περιφερειακό Περιβάλλον
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης: Εκτενής ανάλυση της γεωγραφικής φυσιογνωμίας – κλίματος και της διοικητικής δομής
 • Νομικό Πλαίσιο δράσης: Διαδικασία  έγκρισης του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης ή τουριστικής προβολής με βάση την ισχύουσα εγκύκλιο του ΕΟΤ.
 • Ανάλυση συστήματος τουρισμού της περιοχής μελέτης: Περιλαμβάνει την επιστημονική ανάλυση της τουριστικής ζήτησης (τουριστική αγορά – προφίλ πελατών) και της τουριστικής προσφοράς (τουριστικά προϊόντα & υπηρεσίες)
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής μελέτης
 • Εύρεση σταδίου της τουριστικής ανάπτυξης
 • Καθορισμός στόχων, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους Εθνικούς και Περιφερειακούς
 • Το σχέδιο ανάπτυξης θα περιλαμβάνει Άξονες Προτεινόμενων Δράσεων 
 • Παρακολούθηση ή και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πορεία του σχεδίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανά τακτικό χρονικό διάστημα από έμπειρο επιστημονικό
  συνεργάτη
  Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Προβολής  της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει  ένα πλήρες  Marketing Plan που θα περιέχει:
  • Το όραμα: Η κεντρική και απόλυτα ουσιαστική ιδέα για την αποστολή του προορισμού
  • Δημιουργία νέας  η και η ενίσχυση της υπάρχουσας τουριστικής ταυτότητας  της περιοχής  (Branding – Rebranding)
  • Επιστημονική Ανάλυση του Marketing Mix: Τρόποι προώθησης του προορισμού (διαφήμιση, άμεσο μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων)

  Προτεινόμενες ενέργειες και τακτικές επικοινωνίας ανά προϊόν και αγορά στόχο:

  • On line δράσεις και προτάσεις για την προβολή σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης και μηχανές αναζήτησης
  • Off line δράσεις για καταχωρήσεις άρθρων στον Ελληνικό και τον Διεθνή Τύπο & Διαφήμιση στην Τηλεόραση και στο Ραδιόφωνο
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις: Επιλογή κατάλληλων εκθέσεων ανά αγορά στόχο
  •  Παραγωγή έντυπου Υλικού
  •  Οπτικοακουστικό Υλικό: Παραγωγή βίντεο προβολής με σύγχρονα ψηφιακά μέσα υψηλής τεχνολογίας
  •  Φωτογραφικό υλικό: Παραγωγή τουριστικών φωτογραφιών
  • Δημιουργία νέας ή αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας: Το βασικότερο εργαλείο ηλεκτρονικής παρουσίας του προορισμού και η κατάλληλη ενημέρωση του  με σύγχρονο τουριστικό περιεχόμενο.
  • Blog, Social media, newsletter 
  • Δημόσιες σχέσεις και ενέργειες δημοσιότητας: Προτάσεις για Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους, για διοργάνωση Fam and Press Trips
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Παρακολούθηση ή και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πορεία του σχεδίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανά τακτικό χρονικό διάστημα από έμπειρο συνεργάτη

Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Προβολής Επιχειρήσεων

Γιατί κάποιος να εμπιστευτεί το δικό μας σχέδιο ;  Tο σχέδιο ανάπτυξης και προβολής που σας παρέχουμε, είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνει την ανάγκη προσαρμογής του ξενοδοχείου σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο διεθνές περιβάλλον, να καθορίζει σωστά τις δραστηριότητες και τις κατευθύνσεις μακροπρόθεσμα, να επιτυγχάνει την συνεχή δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από την προσφορά νέων ελκυστικών τουριστικών υπηρεσιών και τέλος να βελτιώσει τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών.

Ο Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Προβολής Επιχειρήσεων περιλαμβάνει: 

 • Περιγραφή παρούσας κατάστασης τουριστικού περιβάλλοντος: Συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων από το Διεθνές περιβάλλον, το Εθνικό Περιβάλλον και το Περιφερειακό Περιβάλλον
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος ξενοδοχείου: Εξετάζεται: το όραμα, οι στόχοι, οι διαθέσιμοι πόροι του ξενοδοχείου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση τους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
 • Σύνταξης πρότασης μετά από την διενέργεια εποπτείας και ελέγχου:

– Των κοινόχρηστων χώρων, της κουζίνας καθώς και των δωματίων (βλάβες, καθαριότητα, αρχιτεκτονική δομή, αισθητική, κτλπ.)
– Του εξοπλισμού
– Των ηλεκτρονικών συστημάτων
– Των προσφερόμενων υπηρεσιών
– Της κοστολόγησης των υπηρεσιών
– Των τιμών των δωματίων και του εστιατορίου (Τιμολογιακές πολιτικές)
– Του ελέγχου του οργανογράμματος του ξενοδοχείου
– Των μέσων διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων (πχ. ιστοσελίδα, social media, πλατφόρμας κρατήσεων, κτλπ.)

 • Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Μίκρο-Περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • Καθορισμός στόχων, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Το σχέδιο ανάπτυξης θα περιλαμβάνει Άξονες Προτεινόμενων Δράσεων
 • Παρακολούθηση ή και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πορεία του σχεδίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανά τακτικό χρονικό διάστημα από έμπειρο επιστημονικό συνεργάτη

 

Προτεινόμενες ενέργειες και τακτικές επικοινωνίας :

 • On line δράσεις και προτάσεις για την προβολή σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης και μηχανές αναζήτησης
 • Off line δράσεις για καταχωρήσεις άρθρων στον Ελληνικό και τον Διεθνή Τύπο & Διαφήμιση στην Τηλεόραση και στο Ραδιόφωνο
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις: Επιλογή κατάλληλων εκθέσεων 
 • Παραγωγή έντυπου Υλικού 
 • Οπτικοακουστικό Υλικό: Παραγωγή βίντεο προβολής με σύγχρονα ψηφιακά μέσα υψηλής τεχνολογίας   
 • Φωτογραφικό υλικό: Παραγωγή τουριστικών φωτογραφιών 
 • Δημιουργία νέας ή αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας: Το βασικότερο εργαλείο ηλεκτρονικής παρουσίας του προορισμού και η κατάλληλη ενημέρωση του  με σύγχρονο τουριστικό περιεχόμενο.
 • Blog, Social media, newsletter 
 • Δημόσιες σχέσεις και ενέργειες δημοσιότητας: Προτάσεις για Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους, για διοργάνωση Fam and Press Trips
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Παρακολούθηση ή και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πορεία του σχεδίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανά τακτικό χρονικό διάστημα από έμπειρο επιστημονικό συνεργάτη