Ενεργά Τοπικά Προγράμματα CLLD / LEADER Αλιείας

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΣΑ – LEADER

 1. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) με προϋπολογισμό 410.000 € (Περίοδος Υποβολής Μέχρι 13/12/2021)
 2. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Κυκλάδων μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) με προϋπολογισμό 140.000 € (Περίοδος Υποβολής Μέχρι 14/01/2022)
 3. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Μεσσηνίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) με προϋπολογισμό 024.096 € (Περίοδος Υποβολής Μέχρι 15/12/2021)
 4. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην Ανατ. Πελοπόννησο μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) με προϋπολογισμό 668.513,60 € (Περίοδος Υποβολής Μέχρι 15/12/2021)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Το ποσοστό της χρηματοδότησης ανέρχεται από 50% έως 80% (Εξαρτάται από την Γεωγραφική Περιοχή)
 • Ο κεντρικός άξονας δράσης του προγράμματος αφορά αλιευτικές επιχειρήσεις αλλά μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επενδύσεις που αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχεία & ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώροι εστίασης, κλπ.)
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί (κατασκευή εγκαταστάσεων, ανακαινίσεις, μελέτες αρχιτεκτόνων-μηχανικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αγορά επίπλων & εξοπλισμού, άυλες υπηρεσίες (προώθηση, ιστοσελίδα, φωτογράφιση, μελέτες), αγορά λογισμικών και πιστοποιήσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας)

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της και στον Ενημερωτικό Οδηγό Πρόσκλησης.

Η Alter View μπορεί να αναλάβει όλη την διαδικασία από την κατάθεση του φακέλου, τον συντονισμό της πρότασης έως και την υλοποίηση όλων των υπηρεσιών που μπορεί να χρειαστεί η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 1. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης
 2. Σύνταξη – Κατάθεση  – Συντονισμός – Υλοποίηση Πρότασης
 3. Έρευνα Αγοράς & Ανταγωνισμού
 4. Marketing Plan & Branding
 5. Δημιουργία συμπληρωματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εμπειριών
 6. Κατασκευή – Βελτίωση υποδομών των καταλυμάτων
 7. Παροχή Πιστοποιήσεων: Βίωση ανάπτυξη – Πράσινη Ενέργεια
 8. Παράγωγη οπτικοακουστικού υλικού
 9. Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 6986570180 ή να μας στείλετε email  info@alterview.gr

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print