Χρηματοδοτικά Εργαλεία Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσαίων & Μικρών Επιχειρήσεων

Η τουριστική ανάπτυξη εξαρτάται κατά πρώτο λόγο, από τις πολιτικές του κράτους. Αυτό με την σειρά του προσαρμόζει και καθορίζει τις πολιτικές του σύμφωνα με τα πρότυπα αλλά και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πολύ σημαντικά για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών εφόσον στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω της διόρθωσης ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές οι δράσεις μπορούν να παρέχουν σημαντική υποστήριξη στο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα του τουρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται στο στάδιο της παρακμής, σε αυτές που υφίστανται αστική ανάπλαση ή σε αυτές που παρατηρείτε το φαινόμενο του «over tourism».
Αυτή την χρονική περίοδο είναι ενεργά τοπικά προγράμματα LEADER τα οποία αφορούν την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης αλλά και άλλες περιφέρειες της χώρας. Ο κεντρικός άξονας δράσης των προγραμμάτων αυτών, αφορά κυρίως αλιευτικές επιχειρήσεις όμως επιπρόσθετα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που αφορούν τον τομέα του τουρισμού (υποδομές διανυκτέρευσης όπως είναι τα μικρά ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπές επιχειρήσεις του τουρισμού). Το ανώτατο πόσο χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της κάθε επένδυσης.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδοτούν:
• Ανακαίνιση και επέκταση κτιρίων και εγκαταστάσεων – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη (Αρχιτέκτονες – Διακοσμητές – Μελέτες Σκοπιμότητας)
• Αγορά Εξοπλισμού & Επίπλων
• Αγορά Μεταφορικών Μέσων για την επιχείρηση
• Μελέτες – Ενέργειες για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων
• Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή και προώθηση (Marketing Plan – Έρευνα Αγοράς – Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού – Κατασκευή / Αναβάθμιση Ιστοσελίδας )
• Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού
• Υποβολή και παρακολούθηση αίτησης χρηματοδότησης
Μια από τις κύριες δραστηριότητες της Alter View είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά και επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
• Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
• Τοπικά προγράμματα Leader
• Αναπτυξιακός νόμος
• Horizon
• Erasmus+
Στόχοι
• Η προσαρμογή της επιχείρησης σε ένα εναλλασσόμενο διεθνές τουριστικό περιβάλλον
• Η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης και η εξασφάλιση υψηλότερων τιμών διαμονής
• Ο καθορισμός νέων δραστηριοτήτων – κατεύθυνσης – στόχων
• Η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των αγορών & η ικανοποίηση των προσδοκιών των επισκεπτών
• Η συμβολή στη προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και στην αειφορία της Κρήτης
• Η ανάδειξη νέων πολιτιστικών διαδρομών και εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών

Η Alter View μπορεί να αναλάβει όλη την διαδικασία από την κατάθεση του φακέλου, τον συντονισμό της πρότασης έως και την υλοποίηση όλων των υπηρεσιών που μπορεί να χρειαστεί η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

  1. Καταγραφή υπάρχους κατάστασης
  2. Κατάθεση πρότασης – Συντονισμός – Υλοποίηση
  3. Έρευνα Αγοράς & Ανταγωνισμού
  4. Marketing Plan & Branding
  5. Δημιουργία συμπληρωματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εμπειριών
  6. Κατασκευή – Βελτίωση υποδομών των καταλυμάτων
  7. Παροχή Πιστοποιήσεων: Βίωση ανάπτυξη – Πράσινη Ενέργεια
  8. Παράγωγη οπτικοακουστικού υλικού
  9. Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Δημήτρης Κομένι

Υπεύθυνος Τουριστικής Ανάπτυξης της Alter View

Πηγή 9ο Τεύχος ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print